30.06.2021

Lipiec w EuropaBiz.pl

W lipcu sekretariat czynny w każdą sobote w godzinach 9:00 - 15:00

Dodatkowe dyżury:

05.07 (poniedziałek) - godz. 10:00-12:00

07.07 (środa) - godz. 10:00-12:00

13.07 (wtorek) - godz. 10:00-12:00

16.07 (piątek) - godz. 10:00-12:00

27.07 (wtorek) -  godz. 10:00-12:00