Pomagamy pomagać

Aby wziąć udział w dowolnym szkoleniu należy dokonać wpłaty na organizację dobroczynną.

Image

Zapraszamy na szkolenia:

1. "Dziecko w sytuacji rozstania / rozwodu rodziców” - 22 kwietnia, godz. 17.30 – 20.00

/wpłata na Fundacje Dajemy Dzieciom Siłę 47 1240 6218 1111 0010 2833 9365/

2. "Autoprezentacja" - 06 kwietnia oraz 06 lipca, godz. 17.30 – 20.00

/wpłata na dowolny cel charytatywny/

3. "Mediacje w placówce szkolnej, opiekuńczo – wychowawczej i resocjalizacyjnej” - 13 maja, godz. 17.00 - 20.00

/wpłata na Fundacje Dajemy Dzieciom Siłę 47 1240 6218 1111 0010 2833 9365/

4. "Quizy historyczne - nauka przez zabawę" - termin lipiec (dokładna data wkrótce)

/wpłata na dowolny cel charytatywny/

5. "Stres i wypalenie zawodowe" - 14 kwietnia, godz. 17:30 - 20:00

/wpłata: 23 1030 1508 0000 0008 1718 0035 z dopiskiem: #3889 Mateusz Kulinicz/

6. "Interpretacja orzeczeń i opinii - dostosowywanie pracy z uczniem" - 19 maja. godz. 17:30 - 20:00

/wpłata: 23 1030 1508 0000 0008 1718 0035 z dopiskiem: #3889 Mateusz Kulinicz/

Wkrótce wzbogacimy ofertę o kolejne szkolenia.