01.05.2017

Galeria zdjęć Europabiz.pl

Pełna galeria zdjęć znajduje się na INSTAGRAMIE. Serdecznie zapraszamy!

20.04.2017

Nauczanie matematyki - studia podyplomowe dla nauczycieli

W maju rozpoczyna zajęcia kolejny kierunek studiów podyplomowych dla nauczycieli: Nauczanie matematyki. 

03.04.2017

Kurs Instruktorski Nordic Walking

Specjalistyczny Kurs Instruktorski Nordic Walking składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Zakończony jest otrzymaniem legitymacji MEN INSTRUKTOR NORDIC WALKING, nadającego uprawnienia zawodowe.

03.04.2017

Animator czasu wolnego

Wśród nowych szkoleń związanych z rekreacją pojawi się w nowej odsłonie: Animatora czasu wolnego!

23.02.2017

Hospitacja zajęć na studiach podyplomowych

Collegium Da Vinci od lat regularnie zbiera dane dotyczące jakości procesu dydaktycznego. Najważniejsze dane pochodzą z semestralnych ankiet dydaktycznych, które wypełniają słuchacze podczas hospitacji. Wyniki poddawane są wnikliwej analizie. Stanowią one podstawę do pogłębionych analiz i późniejszej ewentualnej modyfikacji poszczególnych elementów procesu dydaktycznego.

19.02.2017

Zarządzanie oświatą - studia podyplomowe

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą mają na celu nie tylko wzbogacenie słuchaczy o wiedzę i umiejętności, ale pozwalają też na naukę prawidłowego zarządzania szkołą lub placówką. Wzbudzają w uczestnikach motywację do realizacji ważnych zadań i celów zawodowych.

22.01.2017

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku

Trwa kolejna edycja kursu dla wychowawców wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Na ostatnich zajęciach uczestnicy zapoznali się z podstawowymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników.