Akademia Nauczyciela

Projekt szkoleniowy mający na celu wspieranie rozwoju systemu edukacji poprzez organizację szkoleń dla nauczycieli, wychowawców, kadry zarządzającej.

SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

projekt bez tytuu

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

projekt bez tytuu

Szkolenie: Projekty międzynarodowe dla młodzieży szkolnej

Szkolenie skierowane dla Rad Pedagogicznych

Projekty międzynarodowe dla młodzieży szkolnej www

Program szkolenia:
1. Programy finansujące projekty 
2. Programy bilateralne i międzypaństwowe 
3. Warsztat pisania wniosku 
4. Zarządzanie projektem 
5. Uczestnictwo młodzieży w projekcie 
6. Rezultaty projektu, efekty i korzyści 
7. Sprawozdawczość i rozliczenie w projekcie 
8. Współpraca międzynarodowa szkoły

Czas trwania: 6 godzin
Koszt: 1200 zł
Termin szkolenia: do uzgodnienia

Szkolenie: Etyka w zawodzie nauczyciela.

Szkolenie skierowane dla nauczycieli
oraz wszystkich zajmujących się szkoleniem/trenowaniem dzieci i młodzieży

etyka www

Program szkolenia:
1. Podstawowe pojęcia z zakresu etyki filozoficznej: koncepcja etyki normatywnej i opisowej; gilotyna Hume’a
2. Typy teorii etycznych: konsekwencjalizm, deontologizm, emotywizm, kognitywizm
3. Etyka a moralność, etyka a prawo
4. Źródła wartości etycznych
5. Etyczny wymiar pracy nauczyciela
6. O tradycjonalistycznym i makiawelistycznym podejściu do moralności
7. Moralność jako adaptacja biologiczna
8. Etyka behawioralna
9. Rekomendacje

Czas trwania: 4 godziny
Koszt: 80 zł/ osoba
Termin szkolenia: informacje wkrótce
ZAPISZ SIĘ

Szkolenie: Kształtowanie kultury etycznej w szkołach - etyka behawioralna.

Szkolenie skierowane dla Rad Pedagogicznych

kształtowanie www


Program szkolenia:
1. Różnice między etyką behawioralną a etyką filozoficzną
2. Uwarunkowania środowiskowe decyzji moralnych
3. Uwarunkowania psychologiczne decyzji moralnych
4. Praktyczne zastosowanie wiedzy o agencyjności moralnej. Jak być lepszym będąc zaznajomionym z etyką behawioralną.

Czas trwania: 4 godziny
Koszt: 800zł
Termin szkolenia do uzgodnienia.

Szkolenie: Decyzyjność w szkolnictwie. Ekonomiści behawioralni o czynnikach wpływających na wybory.

Szkolenie skierowane dla kadry zarządzającej oraz nauczycieli zainteresowanych poszerzeniem wiedzy oraz kompetencji w obszarze kształtowania etycznego i produktywnego środowiska.

decyzyjność www

Program szkolenia:
1. Zagadnienia wprowadzające: kwestie terminologiczne oraz rys historyczny
2. Heurystyki i teoria perspektywy D. Kahnemana i A. Tverskiego
3. Inne ważne koncepcje ekonomii behawioralnej
4. Podsumowanie szkolenia

Czas trwania: 4 godziny.
Koszt: 80 zł / osoba
Termin: informacja wkrótce
ZAPISZ SIĘ

Szkolenie: Pierwsza pomoc przedmedyczna

Szkolenie skierowane dla wszystkich pracowników szkoły.

pierwsza pomoc www

Szczegóły szkolenia wkrótce.

Szkolenie: Kompetencje mediatora

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, pedagogów, nauczycieli, a także wszystkich do osób, które chcą poznać techniki, narzędzia, metody stosowane w mediacjach w oświacie oraz osoby chcące poznać sposób, w jaki można wdrożyć mediacje w szkole. Szkolenie uwzględnia możliwość zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności do wykonywania zawodu mediatora (PKD 69.10z).

mediacje 2

Program szkolenia:
1. Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacjii rozwiązywania konfliktów.
2. Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej, w szczególności w zakresie praktycznego zastosowania wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów.
3. Komunikacja werbalna i niewerbalna.
4. Procedury rozwiązywania konfliktów (mediacje, arbitraż, sąd) podobieństwa i różnice.
5. Stosowanie procedur mediacyjnych w Polsce i na świecie (spory zbiorowe, konflikty w społecznościach lokalnych, konflikty sąsiedzkie, rodzinne, spory sądowe).
6. Różne modele mediacji pokrzywdzony – sprawca.
7. Wiedza o procesie mediacji (specyfika roli mediatora, etapy mediacji, rola satysfakcji merytorycznej, psychologicznej i proceduralnej).

Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz.591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r. W programie szkolenia uwzględniono aktualne zmiany w przepisach dotyczących mediacji. Ukończenie 8 szkoleń (Kompetencje mediatora; Mediacje w oświacie; Mediacje szkolne i rówieśnicze; Prowadzenie mediacji w oświacie; Postępowanie mediacyjne - aspekty prawne mediacji w oświacie; Mediacje - czyny karalne na terenie placówek oświatowych; Mediacje - dobro dziecka; Warsztaty mediacyjne) uprawnia do ubiegania się do wpisania na Listę Stałych Mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego.

Czas trwania: 5 godzin

Koszt: 150 zł / osoba
Termin: szczegóły wkrótce
ZAPISZ SIĘ


Koszt: 1200zł - Rada Pedagogiczna
Termin do uzgodnienia.

 

Szkolenie: Kultura myślenia i argumentacji w szkolnictwie

Szkolenie skierowane dla Rad Pedagogicznych.

kultura myslenia www

Program:
1. Wypowiedzi wieloznaczene - identyfikacja oraz korekta
2. Definicje: struktura, funkcje, częste błędy
3. Implikatury konwersacyjne: funkcje wypowiedzi niebezpośrednich oraz wydobywanie ich znaczenia
4. Popularne błędy w argumentowaniu

Czas trwania: 4h
Koszt: 800 zł 
Termin szkolenia do uzgodnienia.

Szkolenie: Mediacje w oświacie

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, pedagogów, nauczycieli, a także wszystkich do osób, które chcą poznać techniki, narzędzia, metody stosowane w mediacjach w oświacie oraz osoby chcące poznać sposób, w jaki można wdrożyć mediacje w szkole. Szkolenie uwzględnia możliwość zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności do wykonywania zawodu mediatora (PKD 69.10z).

9

Program szkolenia:
1. Standardy mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych
2. Specyfika placówki oświatowej jako miejsca pracy i jej podatność na konflikt
3. Podejmowanie działań mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych
4. Przyczyny i skutki powstawania konfliktów w szkole
5. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych w placówkach oświatowych.

Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz.591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r. W programie szkolenia uwzględniono aktualne zmiany w przepisach dotyczących mediacji. Ukończenie 8 szkoleń (Kompetencje mediatora; Mediacje w oświacie; Mediacje szkolne i rówieśnicze; Prowadzenie mediacji w oświacie; Postępowanie mediacyjne - aspekty prawne mediacji w oświacie; Mediacje - czyny karalne na terenie placówek oświatowych; Mediacje - dobro dziecka; Warsztaty mediacyjne) uprawnia do ubiegania się do wpisania na Listę Stałych Mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego.

Czas trwania: 5 godzin

Koszt: 150 zł / osoba
Termin: szczegóły wkrótce
ZAPISZ SIĘ

Koszt: 1200zł - Rada Pedagogiczna
Termin do uzgodnienia.

Szkolenie:

Szkolenie: Mediacje szkolne i rówieśnicze

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, pedagogów, nauczycieli, a także  wszystkich do osób, które chcą poznać techniki, narzędzia, metody stosowane w mediacjach w oświacie oraz osoby chcące  poznać sposób, w jaki można wdrożyć mediacje w szkole. Szkolenie uwzględnia możliwość zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności do wykonywania zawodu mediatora (PKD 69.10z).

mediacje 3

Program szkolenia:
1. Mediacje rówieśnicze
2. Mediacje szkolne
3. Mediacje oświatowe
4. Rozwiązywanie konfliktów wśród nauczycieli
5. Rozwiązywanie konfliktów wśród uczniów
6. Różne oblicza konfliktu w szkole
7. Uwarunkowania mediacje w prawie oświatowym
8. Konflikty: uczeń - nauczyciel, nauczyciel - rodzic, nauczyciel - nauczyciel, uczeń - uczeń
9. Predyspozycje psychofizyczne nauczyciela - mediatora
10. Elementy mediacji w zbiorowych sporach pracowniczych - Związki Zawodowe

Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz.591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r. W programie szkolenia uwzględniono aktualne zmiany w przepisach dotyczących mediacji. Ukończenie 8 szkoleń (Kompetencje mediatora; Mediacje w oświacie; Mediacje szkolne i rówieśnicze; Prowadzenie mediacji w oświacie; Postępowanie mediacyjne - aspekty prawne mediacji w oświacie; Mediacje - czyny karalne na terenie placówek oświatowych; Mediacje - dobro dziecka; Warsztaty mediacyjne) uprawnia do ubiegania się do wpisania na Listę Stałych Mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego.

Czas trwania: 5 godzin

Koszt: 150 zł / osoba
Termin: szczegóły wkrótce
ZAPISZ SIĘ

Koszt: 1200zł - Rada Pedagogiczna
Termin do uzgodnienia.

Szkolenie:

Szkolenie: Prowadzenie mediacji w oświacie

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, pedagogów, nauczycieli, a także wszystkich do osób, które chcą poznać techniki, narzędzia, metody stosowane w mediacjach w oświacie oraz osoby chcące poznać sposób, w jaki można wdrożyć mediacje w szkole. Szkolenie uwzględnia możliwość zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności do wykonywania zawodu mediatora (PKD 69.10z).

mediacje 4

Program szkolenia:
1. Prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami oraz opanowania wypowiedzi otwierających mediację (monolog mediatora).
2. Dokonania analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją.
3. Prowadzenia sesji mediacyjnych i spotkań na osobności z uczestnikami postępowania mediacyjnego (opanowanie technik mediacyjnych teoria i praktyka).
4. Komunikowania się z uczestnikami w sposób umożliwiający zrozumienie problemu (aktywne słuchanie, zadawanie pytań).
5. Opanowania terminologii umożliwiającej współpracę i wymianę doświadczeń z innymi mediatorami.
6. Współpraca z Sądem.

Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz.591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r. W programie szkolenia uwzględniono aktualne zmiany w przepisach dotyczących mediacji. Ukończenie 8 szkoleń (Kompetencje mediatora; Mediacje w oświacie; Mediacje szkolne i rówieśnicze; Prowadzenie mediacji w oświacie; Postępowanie mediacyjne - aspekty prawne mediacji w oświacie; Mediacje - czyny karalne na terenie placówek oświatowych; Mediacje - dobro dziecka; Warsztaty mediacyjne) uprawnia do ubiegania się do wpisania na Listę Stałych Mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego.

Czas trwania: 5 godzin

Koszt: 150 zł / osoba
Termin: szczegóły wkrótce
ZAPISZ SIĘ

Koszt: 1200zł - Rada Pedagogiczna
Termin do uzgodnienia.

Szkolenie:

Szkolenie: Postępowanie mediacyjne - aspekty prawne mediacji w oświacie

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, pedagogów, nauczycieli, a także  wszystkich do osób, które chcą poznać techniki, narzędzia, metody stosowane w mediacjach w oświacie oraz osoby chcące  poznać sposób, w jaki można wdrożyć mediacje w szkole. Szkolenie uwzględnia możliwość zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności do wykonywania zawodu mediatora (PKD 69.10z).

5

Program szkolenia:
1. Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur mediacyjnych między poszkodowanym a sprawcą czynu zabronionego.  
2. Podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych w sprawach nieletnich z elementami wiedzy o mediacji  w postępowaniu karnym, w tym zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości.
3. Mediacje w ustawodawstwie polskim.

Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz.591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r. W programie szkolenia uwzględniono aktualne zmiany w przepisach dotyczących mediacji. Ukończenie 8 szkoleń  (Kompetencje mediatora; Mediacje w oświacie; Mediacje szkolne i rówieśnicze; Prowadzenie mediacji w oświacie; Postępowanie mediacyjne - aspekty prawne mediacji w oświacie; Mediacje - czyny karalne na terenie placówek oświatowych; Mediacje - dobro dziecka; Warsztaty mediacyjne) uprawnia do ubiegania się do wpisania na Listę Stałych Mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego.

Czas trwania: 5 godzin

Koszt: 150 zł / osoba
Termin: szczegóły wkrótce
ZAPISZ SIĘ


Koszt: 1200zł - Rada Pedagogiczna
Termin do uzgodnienia.

Szkolenie:

Szkolenie: Mediacje - czyny karalne na terenie placówek oświatowych

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, pedagogów, nauczycieli, a także  wszystkich do osób, które chcą poznać techniki, narzędzia, metody stosowane w mediacjach w oświacie oraz osoby chcące  poznać sposób, w jaki można wdrożyć mediacje w szkole. Szkolenie uwzględnia możliwość zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności do wykonywania zawodu mediatora (PKD 69.10z).

8

Program szkolenia:
1. Mediacje w sprawach karnych.
2. Podstawy prawne  zastosowania procedur mediacyjnych w sprawach cywilnych, w tym  prawa i obowiązki mediatora.
3. Zagadnienia etyki zawodowej mediatora rówieśniczego i szkolnego.

Czas trwania: 5 godzin
Koszt: 150 zł / osoba
Termin: szczegóły wkrótce
ZAPISZ SIĘ
Koszt: 1200zł - Rada Pedagogiczna
Termin do uzgodnienia.
 

Szkolenie:

Szkolenie: Mediacje - dobro dziecka

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, pedagogów, nauczycieli, a także  wszystkich do osób, które chcą poznać techniki, narzędzia, metody stosowane w mediacjach w oświacie oraz osoby chcące  poznać sposób, w jaki można wdrożyć mediacje w szkole. Szkolenie uwzględnia możliwość zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności do wykonywania zawodu mediatora (PKD 69.10z).

6

Program szkolenia:
1. Mediacje w sprawach rodzinnych i okołorozwodowych.
2. Dziecko jako podmiot w mediacji rodzinnej.
3. Szczegółowe omówienie zasad prowadzenia postępowania mediacyjnego.
4. Międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego.

Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz.591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r. W programie szkolenia uwzględniono aktualne zmiany w przepisach dotyczących mediacji. Ukończenie 8 szkoleń  (Kompetencje mediatora; Mediacje w oświacie; Mediacje szkolne i rówieśnicze; Prowadzenie mediacji w oświacie; Postępowanie mediacyjne - aspekty prawne mediacji w oświacie; Mediacje - czyny karalne na terenie placówek oświatowych; Mediacje - dobro dziecka; Warsztaty mediacyjne) uprawnia do ubiegania się do wpisania na Listę Stałych Mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego.

Czas trwania: 5 godzin

Koszt: 150 zł / osoba
Termin: szczegóły wkrótce
ZAPISZ SIĘ


Koszt: 1200zł - Rada Pedagogiczna
Termin do uzgodnienia.

Szkolenie:

Szkolenie: Warsztaty mediacyjne

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, pedagogów, nauczycieli, a także  wszystkich do osób, które chcą poznać techniki, narzędzia, metody stosowane w mediacjach w oświacie oraz osoby chcące  poznać sposób, w jaki można wdrożyć mediacje w szkole. Szkolenie uwzględnia możliwość zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności do wykonywania zawodu mediatora (PKD 69.10z).

7

Program szkolenia:
1. Zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego.
2. Elementy mediacji w zbiorowych sporach pracowniczych.
3. Mediacje w konfliktach sąsiedzkich i społecznościach lokalnych. Mediacje transgraniczne w sprawach rodzinnych.
4. Mediacje cywilne, karne, w sprawach nieletnich.
5. Mediacje rodzinne (sprawy rozwodowe, podział majątku, ustalenie kontaktów, alimenty).
6. Pomocy w doprowadzeniu do satysfakcjonującej obie strony ugody:  prowadzenie dokumentacji, sporządzanie ugody – aspekt prawny: konstrukcja ugody, zasady weryfikacji, projekt ugody.

Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz.591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r. W programie szkolenia uwzględniono aktualne zmiany w przepisach dotyczących mediacji. Ukończenie 8 szkoleń  (Kompetencje mediatora; Mediacje w oświacie; Mediacje szkolne i rówieśnicze; Prowadzenie mediacji w oświacie; Postępowanie mediacyjne - aspekty prawne mediacji w oświacie; Mediacje - czyny karalne na terenie placówek oświatowych; Mediacje - dobro dziecka; Warsztaty mediacyjne) uprawnia do ubiegania się do wpisania na Listę Stałych Mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego.

Czas trwania: 5 godzin

Koszt: 150 zł / osoba
Termin: szczegóły wkrótce
ZAPISZ SIĘ


Koszt: 1200zł - Rada Pedagogiczna
Termin do uzgodnienia.

Szkolenie:

Szkolenie:

Szkolenie:

Szkolenie: