książki i ołówkiKOMPETENCJE MEDIATORA

20-07-2023

 

Warto dołączyć udział w szkoleniu dla nauczycieli Kompetencje mediatora z kilku powodów:

Skuteczne rozwiązywanie konfliktów
Szkoła to miejsca, gdzie konflikty mogą się pojawiać wśród uczniów, a także między uczniami a nauczycielami. Uczestnictwo w szkoleniu nauczy skutecznych technik mediacyjnych, które pozwolą Ci rozwiązywać konflikty w sposób harmonijny i skuteczny dla wszystkich stron.

Poprawa atmosfery w klasie
Nauczyciel, który posiada umiejętności mediatora, jest w stanie stworzyć atmosferę współpracy w klasie. Tym samym przyczynia się do poprawy jakości nauki i wpływa na pozytywne relacje między uczniami.

Budowanie umiejętności komunikacyjnych
Mediacja wymaga doskonałych umiejętności komunikacyjnych. Szkolenie umożliwia rozwój zdolności empatycznego słuchania, zadawania pytań i skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Wzmocnienie efektywności pracy
Dzięki zdobytym kompetencjom mediatora, staniesz się skuteczny w działaniu poszczególnych uczniów i rozwiązywaniu ich konfliktów, co przełoży się na bardziej efektywną pracę nauczyciela.

Wprowadzenie pozytywnych zmian
Jako nauczyciel z kompetencjami mediatora, będziesz mógł wprowadzać pozytywne zmiany w szkole, promując rozwiązywanie konfliktów zgodnie z wartościami etycznymi.

Rozwój osobisty
Udział w szkoleniu Kompetencje mediatora to nie tylko doskonalenie zawodowe, ale także rozwijanie siebie jako osoby. Mediacja wymaga umiejętności empatii, co może przynieść korzyści zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Kompetencje mediatora, to szkolenie,które pozwoli zwiększyć efektywność Twojej pracy, poprawić atmosferę w klasie i poprawić umiejętności komunikacyjne w wielu aspektach życia. To także szansa na stworzenie zaawansowanego, harmonijnego i pozytywnego środowiska szkolnego dla uczniów i całej społeczności edukacyjnej.

Program szkolenia:

1. Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacjii rozwiązywania konfliktów.
2. Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej, w szczególności w zakresie praktycznego zastosowania wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów.
3. Komunikacja werbalna i niewerbalna.
4. Procedury rozwiązywania konfliktów (mediacje, arbitraż, sąd) podobieństwa i różnice.
5. Stosowanie procedur mediacyjnych w Polsce i na świecie (spory zbiorowe, konflikty w społecznościach lokalnych, konflikty sąsiedzkie, rodzinne, spory sądowe).
6. Różne modele mediacji pokrzywdzony – sprawca.
7. Wiedza o procesie mediacji (specyfika roli mediatora, etapy mediacji, rola satysfakcji merytorycznej, psychologicznej i proceduralnej).


Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz.591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r. W programie szkolenia uwzględniono aktualne zmiany w przepisach dotyczących mediacji.

Ukończenie 8 szkoleń (Kompetencje mediatora; Mediacje w oświacie; Mediacje szkolne i rówieśnicze; Prowadzenie mediacji w oświacie; Postępowanie mediacyjne - aspekty prawne mediacji w oświacie; Mediacje - czyny karalne na terenie placówek oświatowych; Mediacje - dobro dziecka; Warsztaty mediacyjne) uprawnia do ubiegania się do wpisania na Listę Stałych Mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego.

Czas trwania: 5 godziny
Koszt: 150 zł/ osoba
Koszt szkolenia dla Rad Pedagogicznych od 800zł

Skontaktuj się z nami już dziś pod numerem +48 724 464 000 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Wróć do wszystkich wpisów aktualności