Akademia Nauczyciela

Projekt szkoleniowy mający na celu wspieranie rozwoju systemu edukacji poprzez organizację szkoleń dla nauczycieli, wychowawców, kadry zarządzającej.

 

Szkolenie: Projekty międzynarodowe dla młodzieży szkolnej

 projekty międzynarodowe

Program szkolenia:

 1. Programy finansujące projekty
 2. Programy bilateralne i międzypaństwowe
 3. Warsztat pisania wniosku
 4. Zarządzanie projektem
 5. Uczestnictwo młodzieży w projekcie
 6. Rezultaty projektu, efekty i korzyści
 7. Sprawozdawczość i rozliczenie w projekcie
 8. Współpraca międzynarodowa szkoły

Czas trwania: 6 godzin
Koszt: 1200 zł
Termin szkolenia: do uzgodnienia


Szkolenie: Etyka w zawodzie nauczyciela.

Szkolenie skierowane dla nauczycieli oraz wszystkich zajmujących się szkoleniem/trenowaniem dzieci i młodzieży

etyka w zawodzie nauczyciela

Program szkolenia:

 1. Podstawowe pojęcia z zakresu etyki filozoficznej: koncepcja etyki normatywnej i opisowej; gilotyna Hume’a
 2. Typy teorii etycznych: konsekwencjalizm, deontologizm, emotywizm, kognitywizm
 3. Etyka a moralność, etyka a prawo
 4. Źródła wartości etycznych
 5. Etyczny wymiar pracy nauczyciela
 6. O tradycjonalistycznym i makiawelistycznym podejściu do moralności
 7. Moralność jako adaptacja biologiczna
 8. Etyka behawioralna
 9. Rekomendacje

Czas trwania: 4 godziny
Koszt: 80 zł/ osoba
Termin szkolenia: informacje wkrótce
ZAPISZ SIĘ


Szkolenie: Kształtowanie kultury etycznej w szkołach - etyka behawioralna.

Szkolenie: Kształtowanie kultury etycznej w szkołach - etyka behawioralna.

Program szkolenia:

 1. Różnice między etyką behawioralną a etyką filozoficzną
 2. Uwarunkowania środowiskowe decyzji moralnych
 3. Uwarunkowania psychologiczne decyzji moralnych
 4. Praktyczne zastosowanie wiedzy o agencyjności moralnej. Jak być lepszym będąc zaznajomionym z etyką behawioralną.

Czas trwania: 4 godziny
Koszt: 800zł
Termin szkolenia do uzgodnienia.


Szkolenie: Decyzyjność w szkolnictwie. Ekonomiści behawioralni o czynnikach wpływających na wybory.

Szkolenie skierowane dla kadry zarządzającej oraz nauczycieli zainteresowanych poszerzeniem wiedzy oraz kompetencji w obszarze kształtowania etycznego i produktywnego środowiska.

Szkolenie: Decyzyjność w szkolnictwie. Ekonomiści behawioralni o czynnikach wpływających na wybory.

Program szkolenia:

 1. Zagadnienia wprowadzające: kwestie terminologiczne oraz rys historyczny
 2. Heurystyki i teoria perspektywy D. Kahnemana i A. Tverskiego
 3. Inne ważne koncepcje ekonomii behawioralnej
 4. Podsumowanie szkolenia

Czas trwania: 4 godziny.
Koszt: 80 zł / osoba
Termin: informacja wkrótce

ZAPISZ SIĘ


Szkolenie: Pierwsza pomoc przedmedyczna

Szkolenie skierowane dla wszystkich pracowników szkoły.

Szkolenie: Pierwsza pomoc przedmedyczna

Szczegóły szkolenia wkrótce.


Szkolenie: Kompetencje mediatora

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, pedagogów, nauczycieli, a także wszystkich do osób, które chcą poznać techniki, narzędzia, metody stosowane w mediacjach w oświacie oraz osoby chcące poznać sposób, w jaki można wdrożyć mediacje w szkole. Szkolenie uwzględnia możliwość zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności do wykonywania zawodu mediatora (PKD 69.10z).

Szkolenie: Kompetencje mediatora

Program szkolenia:

 1. Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacjii rozwiązywania konfliktów.
 2. Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej, w szczególności w zakresie praktycznego zastosowania wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów.
 3. Komunikacja werbalna i niewerbalna.
 4. Procedury rozwiązywania konfliktów (mediacje, arbitraż, sąd) podobieństwa i różnice.
 5.  Stosowanie procedur mediacyjnych w Polsce i na świecie (spory zbiorowe, konflikty w społecznościach lokalnych, konflikty sąsiedzkie, rodzinne, spory sądowe).
 6. Różne modele mediacji pokrzywdzony – sprawca.
 7. Wiedza o procesie mediacji (specyfika roli mediatora, etapy mediacji, rola satysfakcji merytorycznej, psychologicznej i proceduralnej).

Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz.591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r. W programie szkolenia uwzględniono aktualne zmiany w przepisach dotyczących mediacji. Ukończenie 8 szkoleń (Kompetencje mediatora; Mediacje w oświacie; Mediacje szkolne i rówieśnicze; Prowadzenie mediacji w oświacie; Postępowanie mediacyjne - aspekty prawne mediacji w oświacie; Mediacje - czyny karalne na terenie placówek oświatowych; Mediacje - dobro dziecka; Warsztaty mediacyjne) uprawnia do ubiegania się do wpisania na Listę Stałych Mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego.

Czas trwania: 5 godzin

Koszt: 150 zł / osoba
Termin: szczegóły wkrótce

ZAPISZ SIĘ

Koszt: 1200zł - Rada Pedagogiczna
Termin do uzgodnienia.


Szkolenie: Kultura myślenia i argumentacji w szkolnictwie

Szkolenie: Kultura myślenia i argumentacji w szkolnictwie

Program:

 1. Wypowiedzi wieloznaczene - identyfikacja oraz korekta
 2. Definicje: struktura, funkcje, częste błędy
 3. Implikatury konwersacyjne: funkcje wypowiedzi niebezpośrednich oraz wydobywanie ich znaczenia
 4. Popularne błędy w argumentowaniu

Czas trwania: 4h
Koszt: 800 zł
Termin szkolenia do uzgodnienia.


Szkolenie: Mediacje w oświacie

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, pedagogów, nauczycieli, a także wszystkich do osób, które chcą poznać techniki, narzędzia, metody stosowane w mediacjach w oświacie oraz osoby chcące poznać sposób, w jaki można wdrożyć mediacje w szkole. Szkolenie uwzględnia możliwość zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności do wykonywania zawodu mediatora (PKD 69.10z).

Szkolenie: Mediacje w oświacie

Program szkolenia:

 1. Standardy mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych
 2. Specyfika placówki oświatowej jako miejsca pracy i jej podatność na konflikt
 3. Podejmowanie działań mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych
 4. Przyczyny i skutki powstawania konfliktów w szkole
 5.  Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych w placówkach oświatowych.

Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz.591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r. W programie szkolenia uwzględniono aktualne zmiany w przepisach dotyczących mediacji. Ukończenie 8 szkoleń (Kompetencje mediatora; Mediacje w oświacie; Mediacje szkolne i rówieśnicze; Prowadzenie mediacji w oświacie; Postępowanie mediacyjne - aspekty prawne mediacji w oświacie; Mediacje - czyny karalne na terenie placówek oświatowych; Mediacje - dobro dziecka; Warsztaty mediacyjne) uprawnia do ubiegania się do wpisania na Listę Stałych Mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego.

Czas trwania: 5 godzin

Koszt: 150 zł / osoba
Termin: szczegóły wkrótce

ZAPISZ SIĘ

Koszt: 1200zł - Rada Pedagogiczna
Termin do uzgodnienia.


Szkolenie: Mediacje szkolne i rówieśnicze

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, pedagogów, nauczycieli, a także wszystkich do osób, które chcą poznać techniki, narzędzia, metody stosowane w mediacjach w oświacie oraz osoby chcące poznać sposób, w jaki można wdrożyć mediacje w szkole. Szkolenie uwzględnia możliwość zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności do wykonywania zawodu mediatora (PKD 69.10z).

Szkolenie: Mediacje szkolne i rówieśnicze

Program szkolenia:

 1. Mediacje rówieśnicze
 2. Mediacje szkolne
 3. Mediacje oświatowe
 4. Rozwiązywanie konfliktów wśród nauczycieli
 5. Rozwiązywanie konfliktów wśród uczniów
 6. Różne oblicza konfliktu w szkole
 7. Uwarunkowania mediacje w prawie oświatowym
 8. Konflikty: uczeń - nauczyciel, nauczyciel - rodzic, nauczyciel - nauczyciel, uczeń - uczeń
 9. Predyspozycje psychofizyczne nauczyciela - mediatora
 10. Elementy mediacji w zbiorowych sporach pracowniczych - Związki Zawodowe

Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz.591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r. W programie szkolenia uwzględniono aktualne zmiany w przepisach dotyczących mediacji. Ukończenie 8 szkoleń (Kompetencje mediatora; Mediacje w oświacie; Mediacje szkolne i rówieśnicze; Prowadzenie mediacji w oświacie; Postępowanie mediacyjne - aspekty prawne mediacji w oświacie; Mediacje - czyny karalne na terenie placówek oświatowych; Mediacje - dobro dziecka; Warsztaty mediacyjne) uprawnia do ubiegania się do wpisania na Listę Stałych Mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego.

Czas trwania: 5 godzin

Koszt: 150 zł / osoba
Termin: szczegóły wkrótce

ZAPISZ SIĘ

Koszt: 1200zł - Rada Pedagogiczna
Termin do uzgodnienia.


Szkolenie: Prowadzenie mediacji w oświacie

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, pedagogów, nauczycieli, a także wszystkich do osób, które chcą poznać techniki, narzędzia, metody stosowane w mediacjach w oświacie oraz osoby chcące poznać sposób, w jaki można wdrożyć mediacje w szkole. Szkolenie uwzględnia możliwość zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności do wykonywania zawodu mediatora (PKD 69.10z).

Szkolenie: Prowadzenie mediacji w oświacie

Program szkolenia:

 1. Prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami oraz opanowania wypowiedzi otwierających mediację (monolog mediatora).
 2. Dokonania analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją.
 3. Prowadzenia sesji mediacyjnych i spotkań na osobności z uczestnikami postępowania mediacyjnego (opanowanie technik mediacyjnych teoria i praktyka).
 4. Komunikowania się z uczestnikami w sposób umożliwiający zrozumienie problemu (aktywne słuchanie, zadawanie pytań).
 5. Opanowania terminologii umożliwiającej współpracę i wymianę doświadczeń z innymi mediatorami.
 6. Współpraca z Sądem.

Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz.591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r. W programie szkolenia uwzględniono aktualne zmiany w przepisach dotyczących mediacji. Ukończenie 8 szkoleń (Kompetencje mediatora; Mediacje w oświacie; Mediacje szkolne i rówieśnicze; Prowadzenie mediacji w oświacie; Postępowanie mediacyjne - aspekty prawne mediacji w oświacie; Mediacje - czyny karalne na terenie placówek oświatowych; Mediacje - dobro dziecka; Warsztaty mediacyjne) uprawnia do ubiegania się do wpisania na Listę Stałych Mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego.

Czas trwania: 5 godzin

Koszt: 150 zł / osoba
Termin: szczegóły wkrótce

ZAPISZ SIĘ

Koszt: 1200zł - Rada Pedagogiczna
Termin do uzgodnienia.


Szkolenie: Postępowanie mediacyjne - aspekty prawne mediacji w oświacie

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, pedagogów, nauczycieli, a także wszystkich do osób, które chcą poznać techniki, narzędzia, metody stosowane w mediacjach w oświacie oraz osoby chcące poznać sposób, w jaki można wdrożyć mediacje w szkole. Szkolenie uwzględnia możliwość zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności do wykonywania zawodu mediatora (PKD 69.10z).

Szkolenie: Postępowanie mediacyjne - aspekty prawne mediacji w oświacie

Program szkolenia:

 1. Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur mediacyjnych między poszkodowanym a sprawcą czynu zabronionego.
 2. Podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych w sprawach nieletnich z elementami wiedzy o mediacji w postępowaniu karnym, w tym zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości.
 3. Mediacje w ustawodawstwie polskim.

Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz.591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r. W programie szkolenia uwzględniono aktualne zmiany w przepisach dotyczących mediacji. Ukończenie 8 szkoleń (Kompetencje mediatora; Mediacje w oświacie; Mediacje szkolne i rówieśnicze; Prowadzenie mediacji w oświacie; Postępowanie mediacyjne - aspekty prawne mediacji w oświacie; Mediacje - czyny karalne na terenie placówek oświatowych; Mediacje - dobro dziecka; Warsztaty mediacyjne) uprawnia do ubiegania się do wpisania na Listę Stałych Mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego.

Czas trwania: 5 godzin

Koszt: 150 zł / osoba
Termin: szczegóły wkrótce

ZAPISZ SIĘ

Koszt: 1200zł - Rada Pedagogiczna
Termin do uzgodnienia.


Szkolenie: Mediacje - czyny karalne na terenie placówek oświatowych

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, pedagogów, nauczycieli, a także wszystkich do osób, które chcą poznać techniki, narzędzia, metody stosowane w mediacjach w oświacie oraz osoby chcące poznać sposób, w jaki można wdrożyć mediacje w szkole. Szkolenie uwzględnia możliwość zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności do wykonywania zawodu mediatora (PKD 69.10z).

Szkolenie: Mediacje - czyny karalne na terenie placówek oświatowych

Program szkolenia:

 1. Mediacje w sprawach karnych.
 2. Podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych w sprawach cywilnych, w tym prawa i obowiązki mediatora.
 3. Zagadnienia etyki zawodowej mediatora rówieśniczego i szkolnego.

Czas trwania: 5 godzin
Koszt: 150 zł / osoba
Termin: szczegóły wkrótce

ZAPISZ SIĘ

Koszt: 1200zł - Rada Pedagogiczna
Termin do uzgodnienia.


Szkolenie: Mediacje - dobro dziecka

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, pedagogów, nauczycieli, a także wszystkich do osób, które chcą poznać techniki, narzędzia, metody stosowane w mediacjach w oświacie oraz osoby chcące poznać sposób, w jaki można wdrożyć mediacje w szkole. Szkolenie uwzględnia możliwość zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności do wykonywania zawodu mediatora (PKD 69.10z).

Szkolenie: Mediacje - dobro dziecka

Program szkolenia:

 1. Mediacje w sprawach rodzinnych i okołorozwodowych.
 2. Dziecko jako podmiot w mediacji rodzinnej.
 3. Szczegółowe omówienie zasad prowadzenia postępowania mediacyjnego.
 4. Międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego.

Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz.591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r. W programie szkolenia uwzględniono aktualne zmiany w przepisach dotyczących mediacji. Ukończenie 8 szkoleń (Kompetencje mediatora; Mediacje w oświacie; Mediacje szkolne i rówieśnicze; Prowadzenie mediacji w oświacie; Postępowanie mediacyjne - aspekty prawne mediacji w oświacie; Mediacje - czyny karalne na terenie placówek oświatowych; Mediacje - dobro dziecka; Warsztaty mediacyjne) uprawnia do ubiegania się do wpisania na Listę Stałych Mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego.

Czas trwania: 5 godzin

Koszt: 150 zł / osoba
Termin: szczegóły wkrótce

ZAPISZ SIĘ

Koszt: 1200zł - Rada Pedagogiczna
Termin do uzgodnienia.


Szkolenie: Warsztaty mediacyjne

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, pedagogów, nauczycieli, a także wszystkich do osób, które chcą poznać techniki, narzędzia, metody stosowane w mediacjach w oświacie oraz osoby chcące poznać sposób, w jaki można wdrożyć mediacje w szkole. Szkolenie uwzględnia możliwość zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności do wykonywania zawodu mediatora (PKD 69.10z).

Szkolenie: Warsztaty mediacyjne

Program szkolenia:

 1. Zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego.
 2. Elementy mediacji w zbiorowych sporach pracowniczych.
 3. Mediacje w konfliktach sąsiedzkich i społecznościach lokalnych. Mediacje transgraniczne w sprawach rodzinnych.
 4. Mediacje cywilne, karne, w sprawach nieletnich.
 5. Mediacje rodzinne (sprawy rozwodowe, podział majątku, ustalenie kontaktów, alimenty).
 6. Pomocy w doprowadzeniu do satysfakcjonującej obie strony ugody: prowadzenie dokumentacji, sporządzanie ugody – aspekt prawny: konstrukcja ugody, zasady weryfikacji, projekt ugody.

Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz.591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r. W programie szkolenia uwzględniono aktualne zmiany w przepisach dotyczących mediacji. Ukończenie 8 szkoleń (Kompetencje mediatora; Mediacje w oświacie; Mediacje szkolne i rówieśnicze; Prowadzenie mediacji w oświacie; Postępowanie mediacyjne - aspekty prawne mediacji w oświacie; Mediacje - czyny karalne na terenie placówek oświatowych; Mediacje - dobro dziecka; Warsztaty mediacyjne) uprawnia do ubiegania się do wpisania na Listę Stałych Mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego.

Czas trwania: 5 godzin

Koszt: 150 zł / osoba
Termin: szczegóły wkrótce

ZAPISZ SIĘ

Koszt: 1200zł - Rada Pedagogiczna
Termin do uzgodnienia.