warsztaty mediacyjneWARSZTATY MEDIACYJNE

20-09-2023

 

 

Wzięcie udziału w szkoleniu "Warsztaty Mediacyjne" może przynieść nauczycielom oraz pracownikom oświaty wiele wartościowych korzyści, które mają kluczowy wpływ na atmosferę w szkole, jakość pracy oraz relacje w środowisku edukacyjnym. Oto kilka powodów, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach:

Rozwinięcie umiejętności mediacji
Warsztaty umożliwią uczestnikom opanowanie praktycznych umiejętności mediacji, czyli skutecznego rozwiązywania konfliktów i budowania porozumienia. To ważne narzędzie w pracy z uczniami, rodzicami oraz współpracownikami.

Skuteczna komunikacja
Uczestnicy nauczą się technik skutecznej komunikacji, które są kluczowe w budowaniu pozytywnych relacji oraz w rozwiązywaniu różnorodnych sytuacji konfliktowych.

Tworzenie pozytywnej atmosfery w szkole
Mediacja może przyczynić się do poprawy atmosfery w szkole poprzez skuteczne rozwiązywanie problemów i zapobieganie eskalacji konfliktów.

Lepsze zrozumienie uczniów
Umiejętność mediacji pozwoli na głębsze zrozumienie uczniów i ich potrzeb, co może przyczynić się do bardziej efektywnej pracy nauczyciela.

Rozwój osobisty i zawodowy
Udział w warsztatach to okazja do rozwijania swoich umiejętności komunikacyjnych, empatii oraz zdolności do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. To przekłada się na rozwój osobisty i zawodowy.

Efektywne rozwiązywanie konfliktów
Umiejętność mediacji pozwoli uczestnikom na skuteczne i konstruktywne rozwiązywanie różnorodnych konfliktów w środowisku szkolnym.

Budowanie zaufania
Uczestnictwo w warsztatach pokaże, że nauczyciele oraz pracownicy oświaty angażują się w tworzenie harmonijnej i spójnej społeczności, co może przyczynić się do budowania zaufania wobec szkoły.

Wprowadzenie innowacji
Wprowadzenie mediacji do pracy szkoły to innowacyjne podejście do rozwiązywania konfliktów, które może przynieść wiele korzyści zarówno uczniom, jak i nauczycielom.

Szkolenie "Warsztaty Mediacyjne" stanowi unikalną okazję do zdobycia konkretnych umiejętności mediacji, które pomogą uczestnikom lepiej radzić sobie z konfliktami oraz budować bardziej harmonijne i zrozumiałe środowisko edukacyjne. To inwestycja w doskonalenie siebie jako nauczyciela oraz w tworzenie pozytywnej przestrzeni dla rozwoju uczniów.

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, pedagogów, nauczycieli, a także wszystkich do osób, które chcą poznać techniki, narzędzia, metody stosowane w mediacjach w oświacie oraz osoby chcące poznać sposób, w jaki można wdrożyć mediacje w szkole. Szkolenie uwzględnia możliwość zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności do wykonywania zawodu mediatora (PKD 69.10z).

Program szkolenia:

  1. Zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego.
  2. Elementy mediacji w zbiorowych sporach pracowniczych.
  3. Mediacje w konfliktach sąsiedzkich i społecznościach lokalnych. Mediacje transgraniczne w sprawach rodzinnych.
  4. Mediacje cywilne, karne, w sprawach nieletnich.
  5. Mediacje rodzinne (sprawy rozwodowe, podział majątku, ustalenie kontaktów, alimenty).
  6. Pomocy w doprowadzeniu do satysfakcjonującej obie strony ugody: prowadzenie dokumentacji, sporządzanie ugody – aspekt prawny: konstrukcja ugody, zasady weryfikacji, projekt ugody.

Czas trwania: 5 godziny
Koszt: 150 zł/ osoba
Koszt szkolenia dla Rad Pedagogicznych od 800zł

Skontaktuj się z nami już dziś pod numerem +48 724 464 000 lub mailowo: sekretariat@europabiz.p

Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz.591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r. W programie szkolenia uwzględniono aktualne zmiany w przepisach dotyczących mediacji. Ukończenie 8 szkoleń (Kompetencje mediatora; Mediacje w oświacie; Mediacje szkolne i rówieśnicze; Prowadzenie mediacji w oświacie; Postępowanie mediacyjne - aspekty prawne mediacji w oświacie; Mediacje - czyny karalne na terenie placówek oświatowych; Mediacje - dobro dziecka; Warsztaty mediacyjne) uprawnia do ubiegania się do wpisania na Listę Stałych Mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego.