Zarządzanie w oświacie
mężczyzna w okularach

09-02-2023

 

Zapraszamy na studia podyplomowe, których celem jest przygotowanie profesjonalnej kadry zarządzającej instytucjami oświatowymi. Słuchacze wyposażeni zostaną w wiedzę i umiejętności wzmacniające przywództwo w uczącej się organizacji oraz praktyczne i skuteczne narzędzia. Przygotują się do podejmowania trafnych decyzji zarządczych oraz racjonalnego administrowania finansami i innymi zasobami szkoły lub placówki, ze szczególnym ukierunkowaniem na doskonalenie procesów nauczania i uczenia się, kierowanie ludźmi oraz osiąganie wyznaczonych celów edukacyjnych.

Więcej o kierunku: https://cdv.pl/podyplomowe-osrodki-zamiejscowe/szczecin/zarzadzanie-instytucja-oswiatowa-przywodztwo-kierowanie-rozwoj-4/
 

  

Wróć do wszystkich wpisów aktualności